Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

2 events,

Saturn in Pisces

Venus in Leo

Venus in Leo

3 events,

Full Moon 9° Aquarius

2 events,

2 events,

2 events,

2 events,

3 events,

Sun square Jupiter

2 events,

2 events,

3 events,

Venus square Uranus

2 events,

2 events,

3 events,

Sun trine Chiron

3 events,

Sun conjunct Venus

3 events,

Venus trine Chiron

3 events,

Sun square Uranus

3 events,

New Moon 23° Leo

2 events,

2 events,

3 events,

Sun trine North Node

2 events,

2 events,

3 events,

Venus square Jupiter

2 events,

2 events,

2 events,

2 events,

2 events,

2 events,

2 events,

3 events,

Full Moon 7° Pisces

2 events,

2 events,

2 events,

2 events,