Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

1 event,

Venus in Leo

Venus in Leo

1 event,

1 event,

1 event,

3 events,

Full Moon 6° Aries

Venus square Uranus

1 event,

1 event,

2 events,

Venus trine North Node

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

2 events,

Venus in Virgo

Venus in Virgo

1 event,

2 events,

Venus oppose Saturn

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

2 events,

Venus trine Jupiter

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

2 events,

Venus trine Uranus

1 event,

1 event,

2 events,

Venus oppose Neptune

1 event,

1 event,